Poslovno planiranje

Biznis plan

Izrađujemo Biznis Planove za pravna lica, preduzetnike, poljoprivredna gazdinstva, zadruge i početnike u biznisu (start-up projekte) koji konkurišu za sredstva kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnog fonda AP Vojvodine, kao i kod svih ostalih domaćih i inostranih fondova i kreditora.

Plan reorganizacije (PR)

Pripremamo i pratimo sprovođenje Plana Reorganizacije (PR) za privredne subjekte u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku. Reorganizacija privrednog subjekta u stečaju je jedina alternativa proglašenju bankrota i rasprodaji imovine stečajnog dužnika. Kroz sprovođenje postupka reorganizacije u skladu sa utvrđenim planom, koji može da traje najduže 5 godina, stečajni dužnik postepeno normalizuje poslovanje i iz prihoda koje ostvaruje izmiruje dugovanja prema poveriocima.

Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR)

UPPR omogućava vlasnicima preduzeća koja su prezadužena, koja imaju probleme sa likvidnošću, kao i dugotrajnu ročnu neusklađenost između potraživanja i obaveza, da reše problem nelikvidnosti, urede odnose sa poveriocima, sačuvaju imovinu i nastave sa redovnim poslovanjem. UPPR ne zahteva nikakve organizacione promene u poslovnom subjektu – vlasnik zadržava potpunu kontrolu nad poslovanjem i imovinom preduzeća, a kontrolu sprovođenja UPPR-a obavlja stečajni sud.